Juriidilised märkused

Autoriõigus

Sellel veebilehel kasutatud tootemargid ja logod on SAINT-GOBAIN AUTOVERi või selle kontserni kuuluvate ettevõtete registreeritud kaubamärgid. Nende mainimine ei anna mingil moel luba ega õigust nimetatud tootemarke kasutada. Et välistada järeletegemise oht, ei ole neid lubatud kasutada ilma asjaomase tootemargi omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Veebilehel olevat teavet võib alla laadida, paljundada ja välja trükkida, kui:

  • seda kasutatakse ainult isiklikuks otstarbeks, kuid mitte ärilisel eesmärgil;
  • teavet ei muudeta;
  • teabe taasesitamise korral viidatakse SAINT-GOBAIN AUTOVERi autoriõigusele.

Teabe kasutamine muul moel, milleks ei ole sõnaselgelt luba antud, on ilma SAINT-GOBAIN AUTOVERi eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud.

Vastutus:

Teave on sellel veebilehel avaldatud sellisena, nagu see avaldamise ajal kehtis.S AINT-GOBAIN AUTOVER ei anna kaudset ega otsest garantiid ega võta endale mingit vastutust seoses selle teabe kasutamisega.SAINT-GOBAIN AUTOVER ei vastuta veebilehel oleva teabe täpsuse, võimalike vigade või võimaliku ebatäielikkuse eest. Sellise teabe kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise.
SAINT-GOBAIN AUTOVER jätab endale õiguse teha veebilehel igal ajal muudatusi ja veebilehte uuendada. SAINT-GOBAIN AUTOVER ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebilehel avaldatud teabest.

Kasutaja kohustub mitte edastama käesoleval veebilehel avaldatud teavet. Vastasel korral võib sellega kaasneda tsiviilvastutus või karistus. Kasutaja kohustub mitte edastama selle veebilehe kaudu ebaseaduslikku teavet, mis ei ole kooskõlas avaliku õigusega või on solvava sisuga.

Et SAINT-GOBAIN AUTOVERil ei ole kontrolli SAINT-GOBAIN AUTOVERi kontserni ettevõtete veebilehtede üle, millel on link käesolevale lehele, ei võta SAINT-GOBAIN AUTOVER endale vastutust nende veebilehtede sisu eest. Nende kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise.

Tähtis teave: sõnumeid, mille te meile Interneti teel saadate, võidakse võrgus kinni püüda. Kuni meile jõudmiseni ei ole nende konfidentsiaalsus tagatud.

Külastage meie Sekurit partnereid:
SEKURIT PARTNER
A&B Klaas OÜ

Kuressaare  

Kaevu 29/Kaevu põik 3                        

Tel. 56 635 188

sander@abklaas.ee

SEKURIT PARTNER
A-Klaasiekspert OÜ

Tartu

Kastani 92/ Võru 53

Tel. 7 427 575;  51 12 934

info@klaasiekspert.ee

SEKURIT PARTNER
Amserv Pärnu

Pärnu

Tallinna mnt 89a

Tel. 44 55 748

info.parnu@amserv.ee

SEKURIT PARTNER
Autohall TÜ

Jõhvi

Tartu mnt 29

Tel.33 23 370,

autohall@autohall.ee

SEKURIT PARTNER
Car-Fix OÜ

Viljandi

Riia maantee 54b

Tel. 43 37 789

carfix@carfix.ee

SEKURIT PARTNER
Glassdrive Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/3

Tel. 1202, 6 996 200

tallinn@glassdrive.ee

SEKURIT PARTNER
Glassdrive Tartu

Tartu

Ringtee 58

Tel. 1202, 7 425 895

tartu@glassdrive.ee

SEKURIT PARTNER
Tulbi Auto OÜ

Rapla

Uus tn 13

Tel. 51 02 222

priit@tulbiauto.ee

SEKURIT PARTNER
Ummacar Auto OÜ

Haapsalu

Oja 7

Telefon: 55 87 177

ummacarauto@gmail.com

SEKURIT PARTNER
Viru Toonklaas OÜ

Rakvere

Nortsu tee 2

Tel. 52 22 511

viru@toonklaas.ee